منوی اصلی

‎آرشیو برچسب | گونه قهوه

۲۰۱۳۰۶۲۸-sorting-rs

زیرگونه‌ قهوه عربیکا SL28 سوغاتی از آزمایشگاه کنیایی

اسکات لبز دو گونه را انتخاب و به عنوان بهترین گزینه برای کشت در کنیا از نظر کشاورزی و اقتصادی شناسایی و معرفی کردند. این دو گونه SL28 و SL34 بودند. (طبیعتا تا این‌جا خودتان متوجه شده‌اید که SL دو حرف اول نام Scott Labs است.)

‎ادامه مطلب
3. BWS اسپرسوی ترکیبی

تکنیکی بدیع برای ترکیب دو نوع قهوه در پورتافیلتر

BWS تیغه‌ای‌ست که در میانه‌ پورتافیلتر می‌نشیند و سبد را به دو نیمه تقسیم می‌کند. هریک از این نیمه‌ها با یک نوع قهوه پر می‌شود. اسپرسوی به‌دست آمده ترکیبی‌ست از این دو قهوه که در آخرین مرحله در فنجان با هم ترکیب شده‌اند.

‎ادامه مطلب