منوی اصلی

‎آرشیو برچسب | عرب

قهوه عربی

شراب اسلام*؛ قهوه در کرانه جنوبی خلیج فارس

یادداشت پیش رو نگاهی‌ست به تاریخ شگفت‌انگیز و طولانی قهوه در جهان عرب و چگونگی برخورد سنت ریشه‌دار قهوه‌نوشی با جریان‌های امروزی صنعت قهوه مانند قهوه و کافه‌های تخصصی.

‎ادامه مطلب
تاریخ اجتماعی قهوه

تاریخ اجتماعی ِ قهوه

پروفسور کافادار بر اهمیت مطالعاتش در حوزه‌‌ی تاریخ قهوه تاکید می‌کند. او در این تحقیقات٬ تاثیرات نوشیدن قهوه بر تغییر الگوی‌های زندگی را مورد کنکاش قرار داده و نشان داده که چطور قهوه‌خانه‌ها ساختارهای کاپیتالیسم و دموکراسی را دست‌خوش تغییر کرده‌اند.

‎ادامه مطلب
تبلیغات قهوه

آگهی ۳۶۰ ساله‌ی قهوه

در موزه‌ی بریتانیا یک آگهی کاغذی به عنوان نخستین تبلیغ قهوه در انگلستان، نگهداری می‌شود که به نظر می‌آید می‌تواند یکی از قدیمی‌ترین تبلیغات قهوه از قرون گذشته باشد.

‎ادامه مطلب