منوی اصلی

فهرست واژه‌های دفتر اول گروه قهوه‌پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

گروه قهوه‌پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی


واژۀ مصوب واژۀ بیگانه

تعریف

آسیا کردن

grinding

خرد کردن دانه‌های قهوه و تبدیل آنها به ذرات ریز برای دم‌آوری قهوه

آسیای آج‌دار

burr grinder

نوعی آسیای قهوه که در آن دانه‌های قهوه در بین دو قطعه آج‌دار چرخان آسیا می‌شود

آسیای آج‌دار تخت‌

flat burr grinder

نوعـی آسیای قهوه که در آن دانه‌های قهوه در بین دو قطعه آج‌دار تخت آسیا می‌شود

آسیای آج‌دار مخروطی

conical burr grinder

نوعی آسیای قهوه که در آن دانه‌های قهوه در بین دو قطعه آج‌دار مخروطی آسیا می‌‌شود

آسیای به‌فرمان

on-demand grinder

نوعی آسیای قهوۀ برقی که درلحظه و بی‌واسطه مقدار معینی از قهوه را آسیا می‌کند

آسیای بی‌پیمانه

doserless grinder

آسیایی که پیمانه ندارد و در آن قهوه ازطریق مجرایی ناودانی خارج می‌شود

آسیای پیمانه‌دار

doser grinder

آسیایی که مقداری معین از قهوۀ پیمانه‌شده را به دست می‌دهد

آسیای تیغه‌ای

blade grinder

نوعی آسیای قهوه که در آن دانه‌های قهوه به‌کمک تیغه فلزی چرخان پرسرعت آسیا می‌شود

آسیای دستی

manual grinder

نوعی آسیای آج‌دار که محور آن با دست به چرخش درمی‌آید

آسیای قهوه

coffee grinder

وسیله‌ای برای آسیا کردن قهوه
متـ . قهوه‌ساب

اندازۀ سابه

grind size

اندازۀ ذرات آسیاشدۀ قهوه
متـ . درجه‌ی آسیا

بستر قهوه

coffee bed

سابه قهوه‌ای که در داخل دم‌آور یا در سبد قهوۀ دستگاه اسپرسو (espresso machine) قرار می‌دهند

بیش‌عصاره‌گیری

overextraction

عصاره‌گیری بیش ‌از اندازۀ مطلوب از قهوه

پیمانه

doser, dosing chamber

بخشی از آسیای پیمانه‌دار که سابه قهوه در آن نگهداری می‌شود و با استفاده از اهرمی مقدار معینی از قهوه را به دست می‌دهد

پیمانه کردن

dosing

ریختن مقدار موردنیاز و معینی از سابه قهوه در سبد صافی قهوه

چکانه

dripper

افزار دم‌آوری قهوه به‌‌‌روش چکه‌ای
متـ . چکانۀ قهوه coffee dripper

چکانه قهوه

coffee dripper

← چکانه

درجه آسیا

← اندازۀ سابه

دستگاه قهوه‌ساز

automatic coffeemaker, coffee brewing machine

دستگاهی برقی که فرایند دم‌آوری قهوه در آن با استفاده از صافی به‌‌روش چکه‌ای و خودکار انجام می‌شود
متـ . قهوه‌ساز

دستور دم‌آوری

coffee brewing formula

دستورالعمل تهیه قهوه شامل مواردی مانند نسبت آب و سابه قهوه، درجه حرارت آب، مدت تماس آب و قهوه، تلاطم آب و قهوه

دم‌آور

coffee brewer

وسیله‌ای برای تهیه قهوۀ دمی ازطریق گذر دادن آب از سابه قهوه

دم‌آوری چکه‌ای

drip brewing

نوعی دم‌آوری که در آن آب به‌آهستگی از سابه قهوه عبور می‌کند
متـ . روش چکه‌ای drip method

دم‌آوری قهوه

coffee brewing

فرایند تهیه نوشیدنی قهوه از دانه برشته (roasted) و آسیاشدۀ قهوه
متـ . دم‌‌کردن قهوه

دم‌کردن قهوه

← دم‌آوری قهوه

روش چکه‌ای

drip method

← دم‌آوری چکه‌ای

روش خلأ

vacuum method

نوعی دم‌آوری که در آن مخلوط سابه قهوه و آب در خلأ نسبی صاف می‌شود

روش دم‌آوری

brewing method

شیوۀ مخلوط کردن آب و قهوه برای به‌ دست آوردن نوشیدنی قهوه

سابه قهوه

ground coffee, grounds, coffee grounds

مجموع ذرات ریزی که از آسیا شدن دانه‌های قهوه به دست می‌آید
متـ . قهوۀ آسیاشده

سینی چکه‌گیر

drip tray

بخشی از دستگاه اسپرسو (espresso machine) که قطرات آب یا قهوۀ دورریز دستگاه را جمع‌آوری و به خروجی هدایت می‌کند

شِکفت

bloom

آزاد شدن گازکربنیک به‌صورت حباب براثر تماس آب با قهوۀ تازه‌آسیاشده
متـ . شِکفت قهوه coffee bloom

شِکفت قهوه

coffee bloom

← شِکفت

شیار channel

ناحیه‌ای از قرص قهوه که، در هنگام عصاره‌گیری، آب با سرعت بیشتری در آن جریان دارد

شیاردار شدن

channeling

ایجاد شیار در قرص قهوه

عصاره‌گیری

extraction

فرایند تهیه عصاره یا همان نوشیدنی قهوه از سابه قهوه به‌کمک آب

قرص قهوه

coffee pack

قهوۀ کوبیده‌شده‌ای که پیش از عصاره‌گیری در سبد قهوۀ دستگاه اسپرسو (espresso machine) قرار می‌دهند

قهوۀ آسیاشده

← سابه قهوه

قهوۀ تازه‌دم

fresh brewed coffee/ freshly brewed coffee

قهوۀ دمی‌ای که از تهیه آن زمان چندانی نگذشته و کهنه نشده باشد

قهوۀ ترک‌ساب

turkish-ground coffee, turkish-ground

سابه قهوه‌ای که میانگین اندازۀ ذرات آن بین ۲۰۰ تا ۵۰۰ میکرومتر است

قهوۀ چکه‌ای

dripped coffee

نوشیدنی قهوه‌ای که برای تهیه آن قهوه به‌‌‌‌روش چکه‌ای دم‌آوری شود

قهوۀ درشت‌ساب

coarse-ground coffee, coarse-ground

سابه قهوه‌ای که میانگین اندازۀ ذرات آن بین ۸۰۰ تا ۱۲۰۰ میکرومتر است

قهوۀ دمی

brewed coffee

نوشیدنی به‌دست‌آمده از فرایند دم‌آوری قهوه

قهوۀ ریزساب

fine-ground coffee, fine-ground

سابه قهوه‌ای که میانگین اندازۀ ذرات آن بین ۴۰۰ تا ۹۰۰ میکرومتر است

قهوه‌ساب

← آسیای قهوه

قهوه‌ساز

← دستگاه قهوه‌ساز

قهوۀ میان‌ساب

medium-ground coffee, medium-ground

سابه قهوه‌ای که میانگین اندازۀ ذرات آن بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ میکرومتر است

کم‌عصاره‌گیری

underextraction

عصاره‌گیری کمتر از اندازۀ مطلوب از قهوه

کوبش ۲

tamping

فرایند فشردن سابه قهوه در سبد قهوۀ دستگاه اسپرسو (espresso machine)

کوبه

tamper, coffee tamper

افزاره‌ای برای فشردن سابه قهوه در سبد قهوۀ دستگاه اسپرسو (espresso machine)

کوبیدن

tamp

فشردن سابه قهوه در سبد قهوۀ دستگاه اسپرسو (espresso machine)

کیک قهوه

coffee cake, puck, spent puck

آنچه پس از عصاره‌گیری از قهوه در سبد قهوه باقی می‌ماند

مدت تماس

contact time

← مدت دم‌آوری

مدت دم‌آوری

brew time

مدت‌زمانی که، در حین دم‌آوری، آب و قهوه با یکدیگر تماس دارند
متـ . مدت تماس contact time

مدت عصاره‌گیری

extraction time

مدت‌زمانی که از جریان پیدا کردن آب ورودی و تماس آب با قرص قهوه‌ تا زمان توقف جریان آب به طول می‌انجامد

نسبت دم‌آوری

brew ratio

نسبت حجم سابه قهوه به حجم آب

هموارسازی

grooming

توزیع یکنواخت بستر قهوه پیش از عصاره‌گیری

dosing chamber → doser
coffee brewing machine → automatic coffeemaker
coffee grounds → ground coffee
turkish-ground → turkish-ground coffee
coarse-ground → coarse-ground coffee
fine-ground → fine-ground coffee
medium-ground → medium-ground coffee
coffee tamper → tamper
spent puck → coffee cake
puck → coffee cake
coarse-ground/ coarse-grind → coarse-ground coffee

دانلود فایل پی‌دی‌اف دفتر اول

نیز ببینید ~

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

‎یک کامنت برای فهرست واژه‌های دفتر اول گروه قهوه‌پژوهی فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 1. یک دوست 30 می 2017 ‎در #

  سلام
  خیلی خوبه این فرهنگ سازی کلمات فارسی.
  برخی این فارسی سازی را مسخره می‌کنند اما اگر همان کلمه‌ها یا جمله‌های انگلیسی را به صورت ترجمه‌ی کلمه به کلمه معنی کنیم میبینیم که یک نام انگلیسی هم از کلمه‌هایی تشکیل شدند که در زبان اون‌ها مسخره است اما چون ما در گفتن یک کلمه تنها به آوا و آهنگ اون زبان انگلیسی توجه می‌کنیم و نه به معناش؛ برامون جالب به نظر میاد.
  در کل حرکت بهتر از سکون و پذیرش کورکورانه است.

 2. alireza 2 سپتامبر 2017 ‎در #

  سلام ممنون از اطلاعات مفیدتون
  پیشنهاد میکنم این موارد را به گوگل ترنسلیت معرفی نمایید تا روند انتشار این لغات با سرعت بیشتری گسترش یابد. فکر کنم بیشترین سرعت ممکن باشد!!

  • صفا هراتیان 2 سپتامبر 2017 ‎در #

   ممنون از توضیح؛ چطور می‌شه به گوگل ترنسلیت معرفی کرد؟

دیدگاهتان را بنویسید

این سایت از اکیسمت برای کاهش هرزنامه استفاده می کند. بیاموزید که چگونه اطلاعات دیدگاه های شما پردازش می‌شوند.