منوی اصلی

‎آرشیو | شعر

آمار قهوه ایران آیکافی

شعری درباره قهوه

شعری درباره‌ی قهوه … آه / چه پیش پا افتاده / چه نخ‌نما! / شعری که از قهوه بگوید … / گویی سیاستمداری که از وعده‌های انتخاباتی‌اش / به هر حال این‌جا هستیم / در دنیایی که / منِ درون‌مان را با قهوه و شراب و افیون و عشق بیرون می‌کشیم

‎ادامه مطلب
شعر قهوه

قهوه و سیانور

قهوه دم می‌کنم / نصف قاشق سیانور به فنجانت می‌ریزم! / لبخند که می‌زنی / می‌گویم: / قهوه‌ات سرد شده / بگذار عوضش کنم! / این کار هر شب من است / سال‌هاست که می‌خواهم تو را بکشم / ولی لبخندت را … چه کنم؟!

‎ادامه مطلب
کامران بزرگ نیا

شعر ناتمام كافه‌ی شوكا

کامران بزرگ نیا ~ … و عطرِ قهوه‌یِ ترک هم بیاید و بچرخد / بر میزهایِ چوبیِ سرخ / دیگر نشسته‌ای آنجا، در کافه شوکا / با همان نیمکت‌ها و میزهایِ چوبیِ سرخش / و با لبخندها و اخم‌هایِ / گوریلِ مهربانی / که یارعلیِ پورمقدم است

‎ادامه مطلب