علی حیدری

دارنده گواهینا‌مه Q Grader، دانش‌آموخته‌ی انجمن قهوه‌ی تخصصی اروپا و آمریکا، دیپلمای انجمن قهوه تخصصی، داور مسابقات قهوه، مدرس دوره‌های آموزشی قهوه
دکمه بازگشت به بالا