منوی اصلی

‎آرشیو برچسب | آئروپرس

داوری مسابقات اروپرس

پرونده ویژه اروپرس

پرونده ویژه آیکافی برای اروپرس به بهانه مسابقات ملی اروپرس ایران 1 اروپرس افزاری‌ست برای دم‌آوری دستی قهوه. این افزار مانند یک سرنگ عمل می‌کند: آب و قهوه در یک استوانه‌ی سیلندرشکل با هم ترکیب می‌شوند و بعد از آن‌که شکفت قهوه اتفاق افتاد، به کمک بازوی پیستونی دستگاه، ترکیب آب و قهوه با فشار […]

‎ادامه مطلب