منوی اصلی

‎آرشیو | استانداردهای قهوه

استانداردهای مرتبط با قهوه تدوین سازمان ملی استاندارد ایران به تدریج در این صفحه منتشر خواهند شد.

ابزار نمونه‌برداری از قهوه سبز

استاندارد قهوه – ابزار نمونه‌برداری قهوه سبز یا قهوه خام و قهوه پوست کاغذی (۱۹۶۳۹)

هدف از تدوین این استاندارد، تعیین مشخصات ابزار نمونه‌برداری از قهوه سبز و قهوه پوست کاغذی (قهوه درون پارچمنت) است. این استاندارد برای نمونه‌برداری از قهوه سبز بر اساس استاندارد ۳۳۰۹ کاربرد دارد.

‎ادامه مطلب
استاندارد قهوه

استاندارد قهوه سبز یا قهوه خام – تعیین اندازه – الک کردن دستی و ماشینی – روش آزمون (۳۳۲۳)

هدف از تدوین این استاندارد، ارائه‌ی روشی متداول برای تعیین اندازه دانه قهوه سبز به روش دستی و ماشینی با استفاده از الک‌های آزمایشگاهی است.

‎ادامه مطلب
Green-coffee-—-Defect-reference-chart-4418---iCoff.ee-46

استاندارد نمودار مرجع برای تعیین عیوب قهوه خام (۴۴۱۸)

این استاندارد ملی، به تعیین و تعریف عیوب قهوه سبز می‌پردازد. دامنه‌ی کاربرد این استاندارد، قهوه‌ی عربیکا فرآوری خیس و خشک و نیز قهوه ربوستا فرآوری خشک را در بر می‌گیرد.

‎ادامه مطلب
استاندارد قهوه ایران

استاندارد قهوه خام – آماده‌سازی نمونه برای آزمون‌های حسی (۴۰۸۵)

این استاندارد بین‌المللی روشی ارائه داده برای برشته‌کاری قهوه سبز، آسیاب قهوه‌ی برشته و آماده‌سازی نوشیدنی قهوه از سابه‌ی قهوه برای آنالیز حسی.

‎ادامه مطلب
استاندارد واژه‌نامه آنالیز حسی قهوه

استاندارد واژه‌نامه آنالیز حسی قهوه (۲۲۷۴۳)

هدف از تدوین این استاندارد، تعریف اصطلاحات و واژه‌های مورداستفاده در آنالیز حسی قهوه است. همچنین تعاریف مربوط به آنالیز حسی قهوه سبز، قهوه برشته، سابه‌ی قهوه و عصاره‌های قهوه در این استاندارد آمده است.

‎ادامه مطلب