منوی اصلی

‎آرشیو نویسنده | مریم مهتدی

iCoff.ee . خیابان جمهوری

قهوه در جمهوریت

و بعد خیابان جمهوری را یکهو بوی قهوه بر می‌دارد. بوی قهوه‌ی تازه آسیاب‌شده. قهوه‌فروشی قدیمی و کوچک کنار هتل نادری که لای بوی پیراشکی خسروی خودش را جا کرده و چهره‌ی جمهوری را یک‌جور دلربایی عوض کرده.

‎ادامه مطلب