نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های ارومیه

کافه آمور-ارومیه کافه آمور (ارومیه)

ارومیه خیابان برق اول خیابان عمار

کافه ناپولی کافه ناپولی

ارومیه بلوار مولوی

کافه دی-ارومیه کافه دی (ارومیه)

ارومیه خیابان دانشکده نرسیده به دانشگاه کوچه منصور افشار کوچه میکرو ماشین شماره ۸

کافه پیانو-ارومیه کافه پیانو (ارومیه)

ارومیه بلوار آزادگان ۲

کافه نورا

ارومیه خیابان خیام جنوبی نرسیده به فلکه خیام کوچه شماره ۶

کافه تایم-ارومیه کافه تایم (ارومیه)

ارومیه بلوار استادان مرکز تجاری عازمی طبقه سوم

کافه گندم-ارومیه کافه گندم (ارومیه)

ارومیه بلوار استادان مجتمع میلاد نور طبقه دوم

کافه برج-ارومیه کافه برج (ارومیه)

ارومیه خیابان دانشکده خیابان استادان نبش کوی ۱۷

کافه نفس-ارومیه کافه نفس (ارومیه)

ارومیه پل قویون به سمت کوه سیر ابتدای خیابان بدیعی

آی کافه- ارومیه آی کافه (ارومیه)

ارومیه خیابان مولوی خیابان طوبی کوچه پنجم