منوی اصلی

حامل لیوان قهوه: پایان دردسرها

بارها ممکن است پیش آمده باشد که ماشین را با عجله گوشه‌ای از خیابان پارک کرده باشید تا برای خودتان و همراه‌تان که در ماشین منتظر شماست دو لیوان قهوه‌ای از کافی‌شاپ قراردادی‌تان تهیه کنید و تا پلیس جریمه‌تان نکرده بگردید و محل را ترک کنید.

‎ادامه مطلب