پروتوکل قهوه‌آزمایی انجمن قهوه تخصصی آمریکا

قهوه‌آزمایی یا کافی کاپینگ به‌طور ساده دستور‌العملی رسمی و استاندارد برای ارزیابی حسی قهوه است. استاندارد فارسی‌شده قهوه‌آزمایی SCAA را در ادامه ببینید. نیز ببینید ~ Gallery image with caption: الفبای قهوه‌ آزمایی Gallery image with caption: بازآفرینی چرخه‌ی طعمی قهوه Gallery image with caption: «طعم‌یادهای قهوه‌های تیره‌برشت هم جزئی از طعم‌گان قهوه هستند» Gallery … ادامه خواندن پروتوکل قهوه‌آزمایی انجمن قهوه تخصصی آمریکا