قهوه موج سوم، جنبش آهستگی، استارباکس و کاپیتالیسم فرهنگی

برای رسیدن به ایده‌ی درستِ موج‎ سوم قهوه باید مفهوم آن‌را در «جنبش آهستگی» و ریشه‌های آن جست‌وجو کرد. جنبشی که در نقطه‌ی مقابل آن مفاهیمی چون مصرف‌گرایی و کاپیتالیسم به سردمداری استارباکس قرار می‌گیرد. نیز ببینید ~ وقتی مک‌دونالدز «قهوه تخصصی» را به سخره می‌گیرد چشم‌انداز قهوه ایران از نگاه خبرنگار مجله لبنانی هجوم … ادامه خواندن قهوه موج سوم، جنبش آهستگی، استارباکس و کاپیتالیسم فرهنگی