منوی اصلی

‎آرشیو | قهوه‌نوشت

iCoff.ee . خیابان جمهوری

قهوه در جمهوریت

و بعد خیابان جمهوری را یکهو بوی قهوه بر می‌دارد. بوی قهوه‌ی تازه آسیاب‌شده. قهوه‌فروشی قدیمی و کوچک کنار هتل نادری که لای بوی پیراشکی خسروی خودش را جا کرده و چهره‌ی جمهوری را یک‌جور دلربایی عوض کرده.

‎ادامه مطلب
Cafe Dorj

کافه نشینی

باران ملایمی که زد بهترین وقت برای یک خنده مبسوط است. نایلونی بکش روی سرت یا چتری بگیر دستت و برو دم استارباکسی که سر چهارراه شلوغی هست و مارکزها و همینگوی‌ها و کوندراها را از پشت شیشه با دفترچه‌ها و اپل مک‌ها و لیوان‌های نیمه‌پر و چهره‌های درهم نگاه کن.

‎ادامه مطلب