استاندارد نمودار مرجع برای تعیین عیوب قهوه خام (۴۴۱۸)

این استاندارد ملی، به تعیین و تعریف عیوب قهوه سبز می‌پردازد. دامنه‌ی کاربرد این استاندارد، قهوه‌ی عربیکا فرآوری خیس و خشک و نیز قهوه ربوستا فرآوری خشک را در بر می‌گیرد. نیز ببینید ~ استاندارد قهوه سبز (خام) – تعیین نسبت دانه‌های حشره‌زده (۱۱۰۸۳) استاندارد قهوه سبز – راهنمای نگهداری در انبار و ترابری (۴۰۸۶) … ادامه خواندن استاندارد نمودار مرجع برای تعیین عیوب قهوه خام (۴۴۱۸)