نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های مشهد

کافه کتاب پاپیلون کافه کتاب پاپیلون

مشهد وکیل آباد ۱۰ کوثر ۱ لاله ۳ شماره ۱۹

کافه وانیل (مشهد) کافه وانیل (مشهد)

مشهد بلوار جلال آل احمد خیابان جلال آل احمد ۲۱ چهار راه اول سمت راست نبش مدرس ۲۰

کافه پیانو کافه پیانو (مشهد)

مشهد بلوار پیروزی حد فاصل هفت تیر و هنرستان رو به روی پیروزی ۴۹

کافه نئول کافه نوئل (مشهد)

مشهد خیابان فلسطین ۱۹ بین خیابان شیرین و صفا

کافه آلتون

مشهد خیابان دانشگاه مجتمع تجاری آلتون طبقه منفی ۱

کافه هنزا کافه هنزا (کلاسیک)

مشهد بلوار وکیل آباد بلوار هاشمیه میدان وفا خیابان هاشمیه ۱۱

کافه بیسکوئیت

مشهد بلوار ملک آباد خیابان قدس بین خیابان قدس ۱۱ و خیابان قدس  ۱۳

کافه کوک کافه کوک (مشهد)

مشهد بلوار خیام خیابان خیام ۱۰ خیابان زنبق

کافه کوروش

مشهد بلوار شریعتی بین بلوار حجاب و بلوار امامیه خیابان شریعتی ۲۰

کافه لاوه کافه لوه

مشهد بلوار وکیل آباد خیابان کوثر خیابان کوثر شمالی ۸