نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های سمنان

توت طلایی (گلدن بری) توت طلایی (سمنان)

سمنان بلوار قائم ساختمان آفتاب جنب موبایل سورنا

کافه رز-سمنان کافه رز (سمنان)

سمنان میدان مشاهیر خیابان یاسر

کافه سایه-هتل گوتکه مال کافه سایه (هتل گوتکه مال)

سمنان بلوار قائم خیابان دانشگاه هتل گوتکه مال

کافه کیمه کافه کیمه

سمنان میدان مشاهیر خیابان قدس نهم مجتمع طباطبایی

کافه اردی بهشت-سمنان کافه اردی بهشت (سمنان)

سمنان میدان مطهری

کافه خونگی-سمنان کافه خونگی (سمنان)

سمنان میدان معلم پاساژ اسکان سالن کاشی سمنان واحد ۱۵

کافی شاپ صدف (سمنان)

سمنان خیابان امام پاساژ مهرگان طبقه دوم

کافه سایه (سمنان)

کافه سایه به محل جدید در هتل گوتکه مال منتقل شده است.