نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های بروجرد

کافه پالیزی کافه پالیزی

بروجرد خیابان تختی چهارراه اوستا ابتدای خیابان صارمی

کافه قهوه تلخ-بروجرد کافه قهوه تلخ (بروجرد)

بروجرد میدان تختی ابتدای خیابان نیما یوشیج جنب نوآوران

کافه کاخ کافه کاخ (بروجرد)

بروجرد خیابان تختی خیابان سالن طالقانی روبروی سالن

کافه ژکافه ژ کافه (بروجرد)

بروجرد خیابان یادبود کوچه بوستان انتهای کوچه هتل هالیس طبقه هفتم