نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های بجنورد

کافه هنر (مجتمع ملورین)

بجنورد انتهای قیام جنوبی شهرک ناوک مجتمع ملورین طبقه ۴

کافه ناصری کافه ناصری

بجنورد نبش میدان مادر بلوار تربیت

کافه هیس-بجنورد کافه هیس (بجنورد)

بجنورد خیابان میرزا رضا کرمانی (ژاله) نبش کوچه علی نودهی

کافه نادری-بجنورد کافه نادری (بجنورد)

بجنورد خیابان شریعتی جنوبی (خیابان دوچنار) مجموعه پذیرایی خوان سالار

کافه اساتید کافه اساتید

بجنورد بلوار تربیت بالاتر از سالن گلشن شماره ۷

کافه ژوان-بجنورد کافه ژوان (بجنورد)

بجنورد خیابان قیام ابتدای کوچه رضا شریفی مقابل اداره آموزش و پرورش استثنایی

کافه پلاتو تئاتر کافه پلاتو تئاتر

بجنورد خیابان تربیت نبش تربیت ۸

کافه هنر (بجنورد) کافه هنر (مجموعه خوانسالار)

بجنورد خیابان شریعتی جنوبی (دوچنار) مجموعه پذیرایی خوانسالار