نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های شهرضا

کافه پاریس (شهرضا)

شهرضا، خیابان حکیم صهبا، جنب فرعی ۲۷

کافه فانوس-شهرضا کافه فانوس (شهرضا)

شهرضا خیابان حکیم فرزانه نبش فرعی ۲۷

کافی شاپ دبش (شهرضا)

شهرضا خیابان حکیم الهی حدفاصل بن بست ۲ و ۴