نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

کافه ها و کافی شاپ های اسفراین

کافه کلبه (اسفراین)

اسفراین خیابان طالقانی نرسیده به کوچه استاد شاهد

کافه ویونا کافه ویونا (اسفراین)

اسفراین خیابان طالقانی

کافه داستان-اسفراین کافه داستان (اسفراین)

اسفراین میدان امام خمینی کوچه بانک سپه جنب داروخانه