منوی اصلی

یک دقیقه به صدای کافه پستو گوش کنید


آموزش قهوه و باریستا

آموزش قهوه و باریستا

کافه پستو در شبکه‌ی کافه‌های آیکافی

~ یک دقیقه در کافه‌های شهر


آموزش قهوه و باریستا

, ,

No comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید