منوی اصلی

نموداری برای آشنایی با مزه‌های ترکیبی


آموزش قهوه و باریستا

آموزش قهوه و باریستا

آیکافی – مزه‌های اصلی را می‌شناسیم: تلخی، ترشی، شوری، شیرینی و اومامی. اما ترکیب این مزه‌ها نیز در بسیاری میوه‌ها و مواد غذایی قابل دریافت است. نمودار زیر مثال‌هایی از این مزه‌های ترکیبی را به ما نشان می‌دهد.

مزه‌های ترکیبی در قهوهآموزش قهوه و باریستا

, , , , , , ,

No comments yet.

دیدگاهتان را بنویسید