نسخه آزمایشی

کافه های شهر را با هم دوره کنیم ...

آرشیو : کرج

کافه- مات-کرج کافه مات (گوهردشت)

کرج گوهردشت خیابان سیزدهم غربی

کافه بوی گندم-فردیس کافه بوی گندم (فردیس)

کرج فردیس نبش خیابان نهم شرقی

کافه رستوران گندم-مهرشهر کافه رستوران گندم (مهرشهر)

کرج مهرشهر بلوار شهرداری بین خیابان ۱۰۱ و ۱۰۳

کافه گالری سل-کرج کافه گالری سل (کرج)

کرج جهانشهر میدان گلها مجتمع کوروش طبقه اول واحد ۱۲

کافه کرگدن (کرج)

کرج جهانشهر بلوار ماهان نبش فتوح

کافه آرام-کرج کافه آرام (کرج)

کرج میدان سپاه به سمت سه راه گوهردشت خیابان گلستان

کافه هوگر-کرج کافه هوگر (کرج)

کرج میدان سپاه خیابان گلستان شماره ۱۰

کافه راندوو-جهانشهر کافه راندوو (جهانشهر)

کرج جهانشهر بلوار بهارستان نبش کوچه ارکیده

کافه دوک (کرج)

کرج گوهردشت خیابان سوم غربی شماره ۱۰

کافه دیمو کافه دیمو

کرج فردیس بلوار بهاران (کانال) غربی جنب بانک مسکن