منوی بالا

Tag Archives | موکا اکسپرس

قهوه روی گاز

وقتی موکا اکسپرس را روی شعله کم قرار میدهم هیچ قهوه ای در محفظه بالایی درست نمیشود و فقط آب تبخیر شده و مخزن آب خالی میشود اما وقتی روی شعله زیاد باشد قهوه درست میشود . دلیل این امر چیست ؟

Continue Reading